Dierenartspraktijk Assendelft

Home

Vanaf vrijdag 1 April 2022 is praktijk Assendelft
IEDERE VRIJDAG GESLOTEN !

Voor SPOED VRIJDAG overdag wordt verwezen naar :
Of  PRAKTIJK KROMMENIE : tel.  075-6281406
Of  PRAKTIJK WORMER : tel.  075-8200265

Voor SPOED tijdens avond, nacht of weekend, wordt verwezen naar :
Of  SPOEDKLINIEK EVIDENSIA te Zwanenburg,
adres Heining 10 : tel. 020-3080750
Of  SPOEDKLINIEK MCD te Amsterdam,
adres Isolatorweg 45 : tel. 020-7400600

Welkom op de website van dierenartspraktijk Assendelft.

Onze praktijk is reeds vele jaren gevestigd aan de Dorpsstraat 733 te Assendelft. Van oudsher wordt Assendelft gekenmerkt door de lintbebouwing aan beide zijden van deze 8 kilometer lange straat. In de loop der jaren is er natuurlijk wel het een en ander veranderd. Vooral Assendelft-Noord kreeg te maken met de verwezenlijking van het nieuwbouwplan “Saendelft”. Omdat de Dorpsstraat de scheidingslijn vormt tussen Saendelft-oost en Saendelft-west kwam onze praktijk zeer centraal te liggen. Inmiddels is dan ook al gebleken dat vele bewoners uit de reeds gereedgekomen nieuwbouwwijken de weg naar ons hebben weten te vinden.

Het praktijkgebouw vindt u achter onze woning. Tijdens de spreekuren kunt u met uw huisdier direct doorlopen naar de wachtkamer. U meldt zich bij de assistente en u wordt zo spoedig mogelijk geholpen.

In de wachtkamer ligt voorlichtingsmateriaal voor u om in te zien of mee te nemen naar huis. Kunt u beslist niet op het spreekuur komen of heeft u met spoed hulp nodig voor uw huisdier, neem dan telefonisch contact met ons op. Wij maken dan in overleg een andere afspraak.

Praktijk-informatie

De assistente zorgt voor de registratie van uw gegevens, verkoopt medicijnen en voer, maakt afspraken en assisteert de dierenarts. Tevens beheert zij de voorraden en draagt er zorg voor dat gewerkt kan worden in een schone en goed georganiseerde omgeving.

Een belangrijke voorwaarde waaraan moet worden voldaan om uw huisdier op een verantwoorde wijze te kunnen behandelen. Voorwaar geen sinecure. Zorgvuldigheid, betrokkenheid en een grote mate van zelfstandigheid zijn nodig om deze taken goed te vervullen.

Voor het consult komt u vervolgens bij uw dierenarts.
Ik ben Beek Meijer. Ik groeide op met dieren en was vaak op een boerderij te vinden. De liefde voor zowel het grote vee als de kleine huisdieren leidde uiteindelijk tot deze praktijk waarvoor ik me met hart en ziel inzet. Gedurende lange tijd heb ik tevens de koeien, varkens, paarden en ander vee uit de wijde omgeving verzorgd. Mede door de bouw van Saendelft en de daaraan gekoppelde uitbreiding van het “gezelschapsdieren-bestand” heb ik er in december 2003 voor gekozen me specifiek te gaan toeleggen op de zorg voor deze groeiende groep.